Mesinge Kirke er den trediestørste landsbykirke på Fyn og den er opført mellem det 11. og l2. århundrede som en stenkirke af rå kampesten. Landsbyen blev da flyttet til sin nuværende beliggenhed. Det ældste Mesinge har formentlig ligget 1-2 kilometer længere mod vest. Man kan stadig i kirkens to midterste fag se den gamle nord-og sydmur med to små romanske vinduer, som begge er tilmurede. Kirken var viet til Sankt Katarina. I folkemunde kaldt ”Skt.Karen med den blå kåbe”, muligvis på grund af en tidligere blytækning på kirken.
I begyndelsen af 1400 påbegyndtes en ombygning, hvorved det romanske kor blev erstattet af et sengotisk langhuskor i hele kirkens bredde og østgavlen blev kronet af et smukt messeklokkespir. Det flade loft blev taget ned og der blev indsat 3 krydshvælv.
Tårnet blev opført lige efter år 1500 med kamtakkede gavle mod nord & syd (mærkeligt nok med 3 kamtakker mod syd og 4 mod nord).
I nyere tid er kirken gennemrestaureret i 1928 & 1977, ligesom er stor fjernvarmeskade medførte store reparationer i 2007.

From Address:

Gå til toppen
vinter_6.jpg