Kirkebygningen er opført af munkesten på dobbeltsokkel af granit . Det er en hvidkalket, teglhængt, gotisk bygning fra 1300-tallet. I senmiddelalderen blev skibet udvidet til en 5 fag lang bygning med langhuskor og sakristi i
øst. På nordsiden kan den oprindelige længde ses i sylstensforløbet, ligesom der er spor af den tilmurede kvindedør og et par smalle nordvinduer i romansk stil. Fra korets østende var der tidligere adgang til et lille hvælvet sakristi, der lå hvor senere klokketårnet blev bygget. Det vestlige fag og våbenhuset ved syddøren stammer også fra sengotisk tid. Over sakristiet rejstes i 1718 det kønne, iøjenfaldende tårn i bindingsværk. Det er- stattede et smalt messeklokkespir af den særlige fynske type, som bl.a. kan ses på Mesinge Kirke. Før messeklokkespiret fandtes en klokkestabel på kirkegården. Den blev registreret af provst Jacob Madsen på hans berømte visitatsrejse i 1589.
I tårnet hænger en stor klokke, støbt i 1830 af D.C.&H. Gamst i København og en lille støbt i 1871 af Allerup i Odense. Arbejdet blev bekostet af kammerherre Rudolf Juel og Hans V. Juel, begge Hverringe Gods.
Klokkerne er i dag elektronisk styrede. Et minde om det gamle klokkespir er bevaret i form af spiret på tårntagets rygning.
I sydmuren vest for kapellet ses et hul i sokkelstenene ned til den tilmurede krypt, som rummede kister fra 1700-tallet. Det er herfra kistepladerne i våbenhuset stammer.
Kirkerummet fremtræder med smukke, nordøstfynske krydshvælvinger fra 1400-tallet.

From Address:

Gå til toppen
vinter_5.jpg